VI SØKER UNGE ENGASJERTE KANDIDATER TIL VÅRT SEAFOOD TRAINEEPROGRAM

 

TRAINEEPROGRAMMET

September 2018 starter vi opp tredje kull i Norges første Traineeprogram for sjømatnæringen. Seafood Trainee strekker seg over ett år, og er et bedriftsrettet juniorprogram for unge, nyutdannete kandidater. Programmet byr på intensiv jobbing i én bedrift, der en får grunnleggende opplæring og innføring i bedriftens samlede virksomhet, og deltar i et felles faglig program.

I programmet inngår spennende bedrifter som alle har ambisiøse mål som nås ved å være innovative, kreative og ved å vise evne til å tilpasse seg endringer. Kandidatene får jobbe med dyktige og erfarne ledere og følge et skreddersydd program som tilrettelegger for nye utfordringer i takt med kandidatens progresjon. Kravene til kandidatene er tøffe, men mulighetene for kompetanseutvikling og karriere vil være betydelige. Vi søker unge talenter som kvalifiserer til å ta nøkkelposisjoner hos våre partnere.

Det faglige programmet strekker seg over fire moduler á 3 dager, der den ene samlingen vil foregå i utlandet. Modulene vil ha tema som omfatter hele verdikjeden i sjømatnæringen; produksjon, forskning og teknologi, markedsføring/salg og innovasjon.

KVALIFIKASJONER

 • Nyutdannet med bachelor- eller mastergrad innen alle områder; økonomi, samfunnsfag, teknologi, IT og prosessutvikling, biologi, havbruk, fiskehelse, kommunikasjon, markedsføring, HR, HMS, kvalitetsarbeid og juss. Vi har behov for ulike typer kompetanse i ulike deler av verdikjeden både innen fiskeri og havbruksnæringen.

 • Programmet er for yngre deltakere og vi kommer derfor til å prioritere kandidater med ingen eller maksimalt 2 års arbeidserfaring på heltid.

 • Du må være motivert, lærevillig og initiativrik, ha høy arbeidskapasitet og meget gode kommunikasjonsevner.

 • Vi søker deg som kan takle en bratt læringskurve, omstiller deg raskt, og tilfører bedriften merverdi ved bruk av kunnskap fra utdannelsen, og hva du opparbeider deg gjennom kompetanseprogrammet vårt.

VI TILBYR

 • Vi tilbyr deg praktisk erfaring fra første stund, i en selvstendig og krevende stilling. Bedriften vil oppnevne en egen mentor til deg for personlig og profesjonell vekst. Gjennom de faglige samlingene vil du få relevant kompetanse, erfaring fra gruppearbeid og bedriftspresentasjoner.
 • I tillegg tilbyr vi gjennom samlingene utveksling av erfaring, en sosial arena for utvikling av nettverk, og en bred oversikt over virksomhetene i de marine næringene. Etter endt Traineeperiode stiller du som en ener med unik næringskompetanse.
 • NB: Bedriftene som deltar i programmet er lokalisert i både Norge og i utlandet, og søker må være åpen for å bosette seg der bedriften har behov.
 • Lønn etter avtale i traineebedrift.

PRAKTISK INFORMASJON

 • Søknadsfrist: 10. januar 2018
 • Opptak: 1. april 2018
 • Tiltredelse: 15. august 2018

 

For at vi skal kunne behandle søknaden din, ber vi om at det lastes opp vitnemål og attester som vedlegg. Vi gjør oppmerksom på at traineeprogrammet er på norsk.

Alle søknader samles i en felles base til de ulike bedriftene for vurdering. Vi benytter Cargills system for håndtering av denne prosessen.

Søk HER

KONTAKT:

Trude Brevik Damm
Tlf. 952 65 954

Spørsmål bes sendes til post@seafoodinnovation.no

PARTNERE:

Logosalat partnere Seafood Trainee.png