Seafood_trainee_topp.jpg

Nasjonalt traineeprogram for sjømatnæringen

Bli Seafood Trainee-bedrift og sikre deg den beste arbeidskraften!

September 2017 starter vi opp andre kull i Norges første traineeprogram for sjømatnæringen. Seafood Trainee er et bedriftsrettet juniorprogram for de som er interessert i en karriere i norsk sjømatnæring.

Seafood Trainee strekker seg over ett år, og er et bedriftsrettet juniorprogram for unge kandidater med bachelor/mastergrad innen biologi, teknologi, fiskehelse, havbruk, økonomi, samfunnsfag, markedsføring og juss.

Programmet byr på intensiv jobbing i én bedrift, der en får grunnleggende opplæring og innføring i bedriftens samlede virksomhet, og deltar i et felles akademisk program.

Det faglige programmet strekker seg over fire moduler á 3 dager, der den ene samlingen vil foregå i utlandet. Modulene vil ha tema som omfatter sjømatnæringen, markedsføring og salg, forskning og teknologi, og innovasjon. Temaene vil utdypes gjennom caseoppgaver og workshops der kandidatene jobber med problemstillinger direkte relatert til partnerne i klyngen.

HVORFOR SEAFOOD TRAINEE?

Formålet med Seafood Trainee, er å rekruttere de aller beste kandidatene slik at vi sikrer at høy kompetanse til sjømatnæringen.

HVORFOR BØR DIN BEDRIFT HA EN SEAFOOD TRAINEE?

 • Å tilby Seafood Trainee til en nyutdannet kandidat gjør deg attraktiv som arbeidsgiver.
 • Bedriften får tilgang på høyt kvalifiserte kandidater innen biologi, økonomi, teknologi, samfunnsfag, havbruk, markedsføring og juss.
 • Å ansette en nyutdannet kandidat som får en kick-start innen sjømatnæringen både i forhold til faglig kompetanse og nettverksbygging, vil bringe nye impulser tilbake til bedriften.

FORMELLE KRAV TIL DELTAKER/SEAFOOD TRAINEE:

Seafood Trainee er et management trainee-program for nyutdannede med bachelor/mastergrad innen biologi, økonomi, teknologi, samfunnsfag, markedsføring og juss. Vi har behov for ulike typer kompetanse i ulike deler av verdikjeden både innen fiskeri og havbruksnæringen. 

PROGRAMDELTALJER:

Rekruttering: april-mai 2107
Oppstart trainee: august 2017
Faglige foredrag fra relevante aktører i næring, forvaltning, forskning og marked

Første modul, Bergen, september 2017
Andre modul, Tronheim, januar 2018
Tredje modul, Brussel/Paris, april 2018
Fjerde modul, Tromsø, juni 2018

Tema for samlingene:
1) Verdikjeden, 2) Forskning og teknologi, 3) Markedsføring og Salg, 4) Innovasjon

Bilde av modulene.png

KOSTNADER FOR BEDRIFT:

 • Medlemmer/partnere i NCE Seafood Innovation Cluster: Gratis/ Andre: kr. 50.000,-
  • Dette inkluderer:
   • Faglig program. 4 moduler av 3 dager
   • Markedsføring og felles stillingsutlysning
   • Rekrutteringsbyrå som mottar søknader og grovsiler kandidater i forhold til bedriftens spesifikasjon
 • Kost og losji viderefaktureres etter regning
 • Ansettelse av en trainee for ett år, lønnskostnader til trainee dekkes av bedrift

KONTAKT:

Benedicte Skogen
Tlf. +47 90 62 99 56
benedicte@seafoodinnovation.no