Seafood_trainee_topp.jpg

Gjør som våre partnere Marine Harvest og Lerøy og bli Seafood Trainee-bedrift for å sikre deg den beste arbeidskraften!

 

- Vi søker flere Seafood Trainee-bedrifter!

 

HVA ER SEAFOOD TRAINEE?

Seafood Trainee er et nasjonalt traineeprogram for sjømatnæringen.

September 2018 starter vi opp tredje kull i Norges første traineeprogram for sjømatnæringen. Seafood Trainee er et bedriftsrettet juniorprogram for de som er interessert i en karriere i norsk sjømatnæring.

Seafood Trainee strekker seg over ett år, og er et bedriftsrettet juniorprogram for unge kandidater med bachelor/mastergrad innen biologi, teknologi, fiskehelse, havbruk, økonomi, samfunnsfag, markedsføring og juss.

Programmet byr på intensiv jobbing i én bedrift, der en får grunnleggende opplæring og innføring i bedriftens samlede virksomhet, og deltar i et felles akademisk program.

Det faglige programmet strekker seg over fire moduler á 3 dager, der den ene samlingen vil foregå i utlandet. Modulene vil ha tema som omfatter sjømatnæringen, markedsføring og salg, forskning og teknologi, og innovasjon. Temaene vil utdypes gjennom caseoppgaver og workshops der kandidatene jobber med problemstillinger direkte relatert til partnerne i klyngen.

HVEM VIL BLI TRAINEE?

Et traineeprogram er en attraktiv start på karrieren, og får erfaringsmessig de beste kandidatene til å søke. Søkermassen er derfor av meget høy kvalitet, og ofte bedre og flere og velge mellom enn det den enkelte bedrift får når de utlyser stillinger på egenhånd.

HVORFOR SEAFOOD TRAINEE?

Formålet med Seafood Trainee, er å rekruttere de aller beste kandidatene slik at vi sikrer at høy kompetanse til din bedrift og til sjømatnæringen.

HVORFOR BØR DIN BEDRIFT HA EN SEAFOOD TRAINEE?

- Traineeordningen gir positive ringvirkninger for de involverte bedriftene, og vil øke samhandlingen mellom de bedriftene som deltar.

- Å tilby Seafood Trainee til en nyutdannet kandidat gjør deg attraktiv som arbeidsgiver, og er med på å styrke omdømme til din bedrift.

- Bedriften får tilgang på høyt kvalifiserte kandidater innen biologi, økonomi, teknologi, samfunnsfag, havbruk, markedsføring og juss.

- Å ansette en nyutdannet kandidat som får en kick-start innen sjømatnæringen både i forhold til faglig kompetanse og nettverksbygging, vil bringe nye impulser tilbake til bedriften.

- Programmet er et skreddersydd program for nyutdannede kandidater som ønsker seg en karriere innen sjømatnæringen.

HVORDAN FUNGERER DET I PRAKSIS?

Traineene ansettes for et år, fra august til august. Traineen mottar lønn fra bedriften og har de samme forpliktelser og rettigheter som en vanlig ansatt. Bedriften kan selv velge om de ønsker å ansette traineen etter endt traineeperiode. I løpet av året følger traineen et faglig program bestående av fire samlinger à tre dager.

Bedriften velger selv den kompetansen de ønsker.

Hvilket fagområde som etterspørres er opp til bedriften. Det er stor variasjon i traineene sin utdanningsbakgrunn, og enda større variasjoner i hvilken stilling de får. Kriteriet er at det er en nyutdannet ressurs som skal etterspørres, med enten bachelor- eller mastergrad.

FORMELLE KRAV TIL DELTAKER/SEAFOOD TRAINEE:

Seafood Trainee er et management trainee-program for nyutdannede med bachelor/mastergrad innen biologi, fiskehelse, økonomi, teknologi, samfunnsfag, markedsføring og juss. Det er du som bedrift som definerer den kompetansen du er på jakt etter.

PROGRAMDELTALJER:

Utlysning:      15. november 2017
Søknadsfrist:  10. januar 2018
Opptak:         1. april 2018
Oppstart:       15. august 2018

FRIST FOR BEDRIFT:

15. januar 2018 er frist for bedriften å melde inn at de ønsker å være Seafood Trainee bedrift

TEMA FOR SAMLINGENE:

Faglige foredrag fra relevante aktører i næring, forvaltning, forskning og marked:

1. modul: Tema: Verdikjeden, Bergen, september 2018
2. modul: Tema: Forskning og Teknologi, Trondheim, januar 2019
3. modul: Tema: Markedsføring og Salg, Brussel/Paris, april 2019
4. modul: Tema: Innovasjon, Tromsø, juni 2019

 

KOSTNADER FOR BEDRIFT:

 • Medlemmer/partnere i NCE Seafood Innovation Cluster: Gratis
 • Andre: kr. 50.000,-
 • Dette inkluderer:
  • Rekruttering: Rekrutteringsbyrå som mottar søknader og grovsiler kandidater i forhold til bedriftens spesifikasjon
  • Markedsføring og felles stillingsutlysning
  • Faglig program. 4 moduler av 3 dager
 • Kost og losji viderefaktureres etter regning
 • Ansettelse av en trainee for ett år, lønnskostnader til trainee dekkes av bedrift

KONTAKT:

Tanja Hoel
tanja@seafoodinnovation.no

PARTNERE:

Logosalat partnere Seafood Trainee.png