PRESENTASJON AV OCEAN INNOVATION NORWEGIAN CATAPULT

11. juni inviterer vi til presentasjon av Ocean Innovation Norwegian Catapult.

OINC.png

Ocean Innovation Norwegian Catapult er et nytt tilbud til våre medlemmer der målsetningen er å bidra til at bedrifter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle idèer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon. Katapulten er et nasjonalt test-, simulerings- og visualiseringssenter for effektiv prototyp utvikling og verifisering av nye løsninger for blå vekst og grønn omstilling i havnæringene.

SIVA tildelte i 2018 40 MNOK til den nasjonale katapulten Ocean Innovation Norwegian Catapult i Bergen. NCE Seafood Innovation Cluster er sammen med VIS innovasjon, GCE Ocean Technology, Prototech, Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB), Universitetet i Bergen, DNV GL og Marineholmen Forskningspark initivtaker, og vi ønsker å invitere til presentasjon av Ocean Innovation Norwegian Catapult og omvisning på noen av lokasjonene tirsdag 11. juni.


Program

09:30 Velkommen, introduksjon til økosystemet for Innovasjon, Owe Hagesæther, CEO, GCE Ocean Technology
09:40 Introduksjon til Katapult-ordningen, Bjørn Arne Skogstad, Programleder Norsk Katapult, SIVA
09:50 Introduksjon til Ocean Innovation Norwegian Catapult (OINC), Gisle Nondal, Daglig leder, OINC 
10:00 Marine test fasiliteter, Reidar Handegård, daglig leder, ILAB
10:20 Pause
10:40 Hurtig prototyping og simulering, Geir Omdal, marked og teknologileder, Prototech
10:50 Nye muligheter med additiv tilvirkning/3D-printing, Anders Helland, leder deler og tjenester, Prototech 
11:00 Verifisering, testing og kvalifisering av ny teknologi, Mads Arild Eidem, leder materialer og subsea operasjoner, DNV GL
11:20 Støtteordninger for å ta videre dine ideer, Jon O. Hellevang, Senior Ocean Technology Innovator, GCE Ocean Technology
11:30 Lunsj med mulighet for videre dialog
12:00 Omvisning og demonstrasjoner hos ILAB, DNV GL og Prototech (*)
13:30 Slutt

*I påmelding kan du velge en lokasjon for omvisningen etter lunsj. Her er tema for de ulike omvisningene:

  • DNV GL – Verifisering
  • Prototech – Prototyping/3D print
  • ILAB – Marine testfasiliteter/RAS


Praktisk info

Dato:  11. Juni 2019
Tid:     09:30 - 13:30
Sted:   DNV GL, Thormøhlens gate 49A, Bergen

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding innen fredag 7 juni kl. 12.00.

 

Seminaret arrangeres i samarbeid med:

Logosalate OINC SIVA.png