Ny trainee, ny kunnskap og nye muligheter!

15 engasjerte bedrifter deltok i går på workshop for å dele erfaringer om hvordan være en attraktiv Seafood Trainee-bedrift. Hege Solbakken i Visindi ledet workshopen og Nina Sandnes som er mentor i mentorprogrammet for unge kvinnelige talenter i advokat, revisjon og konsulentbransjen holdt en inspirerende og lærerik presentasjon.

DSC02206.jpg

15 traineebedrifter tar i disse dager imot sine Seafood Traineer. 28 traineer vil delta på det neste kullet. For å sikre at traineens erfaring med programmet blir optimal, er det i tillegg til det faglige programmet viktig at traineen blir godt ivaretatt i bedriften. Onboarding og mentorering stod derfor på programmet til våre traineebedrifter i går.

 • Hensikten med programmet er å bidra til å øke omdømme til næringen og tiltrekke oss de beste kandidatene til næringen, sier prosjektleder for Seafood Trainee-programmet, Benedicte Skogen

Størst mulig utbytte

I workshopen fokuserte vi på hvordan få størst mulig utbytte av Seafood Trainee for både bedrift og trainee? For bedriftene gir traineeordningen:

 • Tilgang på kunnskap

 • Digital kompetanse

 • Tverrfaglig nettverk

 • Omdømmebygging som attraktiv arbeidsgiver

 • Posisjonering som framtidsrettet bedrift

 • Klok rekruttering og talentutvikling 

 

 • NCE Seafood Innovation tilbyr for 3. gang Seafood Trainee til bedrifter innen sjømatnæringen, og vi jobber hele tiden med å forbedre programmet. Det er derfor viktig å få kjennskap til det bedriftene ønsker å få ut av traineeordningen samt øke fokus på hvordan bedriftene kan følge opp traineene på en best mulig måte, sier Skogen.

Erfaringsutveksling
En del av bedriftene har allerede hatt trainee gjennom Seafood Trainee-programmet eller andre traineeprogram, mens andre står helt uten erfaring. Bedriftene viste stor generøsitet og delte gledelig erfaringer om det å ha en trainee ansatt i sin bedrift.

Mentorering
I siste del av møtet, hold Nina Sandnes i Kluge en engasjert og inspirerende presentasjon om viktigheten for unge mennesker å være mentor. Hennes tips til sjømatnæringen om hva som er viktig å tenke på i en mentorsamtale var følgende:

 • Læring og utvikling

 • Hjelpe menteen til å gjøre ting selv

 • Tenkning, refleksjon

 • Være rollemodell

 • Bruke mentors klokskap til å gjøre menteen klokere

 • Få menteen til å tenke på endring og hvordan få den til

 •  

Workshopen ga bedriftene viktig kompetanse i det å være Seafood Trainee-bedrift, og vi håper at dette er noe de tar meg seg tilbake i bedriften og oppfølging av traineene. Vi ønsker alle lykke til med onboardingen av traineene, og vi gleder oss til å møte alle traineene på første samling 12. september på Marineholmen.

 

Ved spørsmål om Seafood Trainee:

Benedicte Skogen
[email protected]
Tlf. 90 62 99 56