30 millioner til kompetanseløft på miljøvennlig oppdrettssystemer

Gjennom et strategisk samarbeid mellom Uni Research, UiB, Høgskolen på Vestlandet, Hordaland fylkeskommune og 12 havbruksbedrifter er det innsendt en søknad til Norges Forskningsråd for å styrke innovasjonsarbeidet og omstillingen som nå pågår for å utvikle miljøvennlige oppdrettssystemer.

Lusebilde.jpg

Dette er en ny utlysning i Forskningsrådets program for forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION). Forskingsrådet mottok 31 søknader. 

Sentralt i søknaden står et gaveprofessorat som klyngen har finansier for å støtte omstillingsprosessen havbruksnæringen nå gjennomgår. Dette gjelder bl.a. landbaserte resirkuleringsanlegg (RAS) og flytende semi-lukkede anlegg i sjø (S-CCS) som skal bidra til en konkurransedyktig og bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring.

Søknaden skal forsterke og målrette den havbruksorienterte forskning og høyere undervisning i regionen, gjennom:

  • Forsterke studietilbudet på høyere nivå innen bærekraftig oppdrettsteknologi

  • Økt personmobilitet

  • Økt forskningsaktivitet på miljøvennlig oppdrettsteknologi

  • Utvikling og implementering av fremtidige produksjonsstrategier