satsingsomra¦èder_knapper_bilde.jpg
satsingsomra¦èder_knapper_bilde2.jpg
satsingsomra¦èder_knapper_bilde3.jpg
nhh-seafood-innovation.png

News

8 July 2016 11:34

ACCEL Seafood

We seek participants for our ACCEL Seafood programme. The programme will help you kick-start your idea with Marine Harvest, Lerøy Seafood Group, Cargill, Salmon Group, Pharmaq and MSD.

22 June 2016 10:54

Ny håndbok om fiskevelferd

Våre partnere har satt i gang forskningsprosjektet FishWell som skal sammenstille dagens kunnskap om fiskevelferd i ei håndbok.

21 June 2016 11:08

Fire nye næringsklynger skal drive omstillingen i økonomien

20. juni offentliggjorde Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Dilek Ayhan de nye klyngene.

17 June 2016 08:36

Cargill publiserer EWOS' Bærekraftrapport

Reduksjon i marin avhengighet, mer bruk av avskjær og reduksjon av klimagassutslipp er blant høydepunktene I bærekraftrapporten fra EWOS for 2015.

14 June 2016 14:30

VI SØKER INNOVASJONSMEGLER / PROSJEKTLEDER

Innovasjonsmegleren skal formidle ideer til innovasjon mellom forskning og industri og vice versa innen hele verdikjeden for sjømat.

8 June 2016 13:29

Næringslivet er klar for Havbyen Bergen

Forskningsinstitusjonene ønsker samlokalisering av marin forskning i Bergen. Næringslivet er tydelige på at dette er viktig for Norge. Det er kun politisk gjennomføringsevne det står på.

31 May 2016 15:07

Ny stor satsing på havteknologi

Forskningsrådets satsing har som mål å utnytte det store potensialet for kompetanse- og teknologioverføring mellom de havbaserte næringene fiskeri og havbruk, fornybar energi, petroleum og skipsfart.

31 May 2016 14:50

OPENING OF NORWEGIAN OCEAN LABORATORY

Norwegian Prime Minister Erna Solberg had the pleasure of opening the Norwegian Ocean Laboratory at Marineholmen in Bergen 30 mai. The laboratory will host world-class research infrastructure and f...

July 2016
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7