satsingsomra¦èder_knapper_bilde.jpg
satsingsomra¦èder_knapper_bilde2.jpg
satsingsomra¦èder_knapper_bilde3.jpg
cl_label_bronze.png
nhh-seafood-innovation.png

News

17 January 2017 09:35

22 millioner skal styrke forskningen på Sunndalsøra

Nofimas styre har gitt klarsignal til rehabilitering av forskningsstasjonen på Sunndalsøra. Det betyr økt kapasitet, kvalitet og muligheter for forskningen.

15 January 2017 20:24

Sjømatnæringen i Hordaland med unge på laget

Fiskeriminister Per Sandberg har bedt de unge om råd for utvikling av sjømatnæringen. 16. - 18. februar reiser fylkesvinnerne fra FYLKE til Sjømatdagene 2017 for å delta i den nasjonal finalen i ti...

12 January 2017 14:11

THE VALUE OF BEING PART OF A BUSINESS CLUSTER

Companies in business clusters typically have higher value creation, productivity and growth than the industry in general. Change, entrepreneurship and innovation also comes easier within clusters.

10 January 2017 07:30

Apply for funding for innovation projects

The Seafood Innovation Cluster can help you apply for funding for innovation projects from The Research Council of Norway and The Regional Research Fund. Deadline: February 15th

6 January 2017 10:29

Stor suksess for online sjømatstudie

Sammen med Norges Handelshøyskole (NHH) opprettet vi i høst MBA-programmet Sustainable Innovation in Global Seafood. I studiet legges det stor vekt på at programmet skal være knyttet til problemsti...

3 January 2017 13:49

Foreslår massiv satsing på marin klynge

Regjeringsbestilt utredning foreslår å samlokalisere marine forskningsmiljøer i Bergen. - Blir dette fulgt opp kan Norge få Europas sterkeste klynge for marin forskning, utdanning og innovasjon, si...

27 December 2016 12:22

Top ten highlights of The Seafood Innovation Cluster 2016

22 December 2016 11:56

We wish you a wonderful holiday season!

17Jan
SJØMATDAGENE 2017

17–18 January 2017

Sjømatdagene er en av sjømatnæringens største og viktigste møteplasser. Konferansen vil ta for seg makrobildet i næringen, med fokus på langsiktige strategier for markedsføring og flerbestandsforvalt…

17Jan
ACCEL DEMO DAY

17 January 2017

Vi har den store glede av å invitere til ACCEL Demo Day. Dette er det avsluttende eventet for de 9 gründerselskapene som har vært gjennom ACCEL Seafood programmet. På Demo Day vil disse presentere si…

19Jan
GOGLOBAL NORDEN

19 January 2017

Ser din bedrift mot nye muligheter i de andre nordiske landene? Da bør du komme på GoGlobal Norden 19. januar, et morgenmøte i samarbeid med Innovasjon Norge og Danske Bank.

19Jan
AQKVA 2017

19 January 2017

Havbrukskonferansen på Stord

23Jan
OPEN ARCTIC: DEN STORE HAVDEBATTEN

23 January 2017

Norge er en havnasjon. Havet har spilt en viktig rolle i hele landets historie og vil spille en desto mer sentral rolle i årene som kommer. Om kort tid vil Regjeringen lansere sin havstrategi og havm…

3Feb
WORKSHOP: OLJE OG GASS MØTER HAVBRUK Måling, sensorer og monitorering

3 February 2017

NCE Seafood Innovation Cluster, GCE Subsea og Deloitte er nå inne i fase 2 av prosjektet Olje og Gass møter Havbruk. I første fase av prosjektet ble det avdekket at sensorer og monitorering er et omr…

8Feb
YOUNGFISH KONFERANSEN

8 February 2017

Årets viktigste konferanse for unge i sjømatnæringen

7Mar
NORTH ATLANTIC SEAFOOD FORUM (NASF)

7–9 March 2017

North Atlantic Seafood Forum (NASF) is the world's largest seafood conference and a leading top-executive meeting place for conducting business. After 11 years; NASF now attracts around 900 top seafo…

7Mar
NASF 2017 | DAY ZERO - NASF/NCE Seafood Innovation Day

7 March 2017

Technology Innovation for the Global Aquaculture Sector

15Mar
SATS MARINT! 2017

15–16 March 2017

Bærekraftig vekst i akvakulturnæringen avhenger ikke bare av økning i produksjonen av laks og ørret, men også av nye arter, nye teknologiske løsninger og nye måter å dyrke havet på.